Author Miloš Dojčinović

Miloš Dojčinović

Monopolski sistem kao brana korupcije

Ima već duže vreme od kako sam prestao da gledam televizor i čitam novine. Razlog tome je građanski bunt na ovaj disfunkcionalni sistem u kojem sam trenutno zatočenik. Krenuo sam da se ‘mentalno čistim’, kritikom svakog pojedinačnog segmenta ovog našeg društva koji nažalost ne valja. Ono što sam shvatio, nisu problem političke partije koje se iz decenije u deceniju smenjuju, problem je samo državno uređenje koje je nasleđe komunizma.

Read more on Monopolski sistem kao brana korupcije…

© 2024 MOM filozofija — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑