Category Ranohrišćanska i srednjevekovna filozofija

Filozofija – Treća godina – Ranohrišćanska i srednjevekovna filozofija

Ranohrišćanska i srednjevekovna filozofija

Cilj izučavanja kursa: Studenti treba da se upoznaju sa specifičnostina ove epohe filozofije, njenom ulogom u istoriji filozofije, kao i načinima na koje su pojedini filozofi postavljali i rešavali osnovna filozofska pitanja.
Preduslovi za polaganje: Nema posebnih uslova

Read more on Filozofija – Treća godina – Ranohrišćanska i srednjevekovna filozofija…

© 2024 MOM filozofija — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑