Ranohrišćanska i srednjevekovna filozofija

Cilj izučavanja kursa: Studenti treba da se upoznaju sa specifičnostina ove epohe filozofije, njenom ulogom u istoriji filozofije, kao i načinima na koje su pojedini filozofi postavljali i rešavali osnovna filozofska pitanja.
Preduslovi za polaganje: Nema posebnih uslova

 

dr. Drago Đurić

  1. 119158434-Drago-Đurić-zasto-ne-ranije
  2. kalam kosmoloski
  3. Djuric
  4. Odgovori na ispitna pitanja
  5. Pitanja u rokovima
  6. Pitanja za ranohri+í¦çansku i srednjovekovnu filozofiju

 

ranohrišćanska- za ispit