Portal mišljenje o mišljenju (MOM) je formiran od strane male grupe filozofa entuzijasta sa ciljem da se, pre svega, razbiju predrasude o filozofskom načinu sagledavanja sveta u kom živimo, a zatim da filozofiju i kritičko mišljenje približi i učini shvatljivijim svima. Zbog toga, pitanje koje postavljamo na samom početku je „šta je i čemu uopšte filozofija?“ ili još preciznije „čemu i zašto filozofija danas“? Odgovore ćete pronaći čitajući i analizirajući naše tekstove i videćete kakav nam to uvid u stvanost filozofija daje i kakvu pomoć od nje imamo u svakodnevnom životu.

Pored navedenog, u naše glavne ciljeve spadaju i promovisanje pristupa otvorenog uma, prihvatanje i razumevanje različitosti, borba protiv „podrazumevanih istina“, predrasuda, izgradnja tolerancije, a sve to u nadi da ćemo zajedno formirati jedno bolje, a samim tim verovatno i srećnije društvo.

Nastojeći da u objavljenim tekstovima sačuvamo skromnost i opreznost kada su sopstveni zaključci u pitanju, pozivamo Vas da se, ukoliko imate pitanja, sugestije i kritike, priključite diskusijama u komentarima ispod tekstova!

Ukoliko želite da doprinesete radu ovog projekta tako što ćete postati autor ili prevodilac, ili želite da sarađujete sa nama na drugi način možete nas kontaktirati na: kontakt@mom.rs

LinkedIn – mom

Facebook – mom.rs
Twiter – @kritickomisljen
Youtube – mom.rs

 

mom logo by Autor: Dušan Jovanović

mom logo by Autor: Dušan Jovanović