Pozivamo Vas na predavanje koje organizuju Centar za Bioetičke studije i filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Predavanje će se održati na Filozofskom fakultetu u prostorijama FDS-a 27.02. u 17h

 

 

Apstrakt predavanja

 

126 godina nakon objavljivanja knjige „Prava životinja“ (1892.) Henrya Salta i 44 godine nakon objavljivanja knjige ”Oslobođenje životinja“ (1974.) Pitera Singera, koja se idejom i utilitarističkom argumentacijom ne razlikuje puno od prethodno spomenute, ali je revolucionarnom snagom ovu tematiku gurnula pod reflektore javnosti i struke, te 14 godina nakon knjige „Specizam“ (2004.) autorke Joan Dunayer, koja je podigla letvicu obzirnosti u odnosu na ne-ljudska svesna  i čulna bića toliko visoko, da je odmah podebljala već od pre jasnu razliku između dve suprotstavljene struje unutar Pokreta za oslobođenje životinja (velferističke abolicionističke), nalazimo se u prelaznom razdoblju između današnjeg društva u kojem je još uvek prihvatljivo ubijati i iskorišćavati životinje i onog budućeg društva u kojem će klanje životinja biti potpuno neprihvatljivo.