Etika

Sadržaj kursa: Kurs se sastoji iz tri osnovne celine koje su funkcionalno povezane:

  1.   elemenata istorije etike (do 30%)
  2.   razmatranja sličnosti i razlika različitih normativno-etičkih teorija (do 40%)
  3.   razmatranja osnovnih pravaca i problema u metaetici (do 30%).

Cilj izučavanja kursa: Cilj kursa je prezentovanje relevantih filozofskih učenja iz istorije etike, prezentacija elemenata glavnih normativno-etičkih teorija i prikaz osnovnih pravaca i problema iz oblasti metaetike.

Preduslovi za polaganje: Položen ispit iz Uvoda u etiku; odslušan 6. semestar.
Oblici nastave: 1) Usmena predavanja 2) Seminarska saopštenja 3) Rasprava o glavnim pitanjima koja su bila predmet predavanja i saopštenja.

 

 

Beleške

 

originalna literatura

 

dropbox originalna literatura – link

Ovaj sadržaj je dostupan samo registrovanim korisnicima.

Jovan Babić