ISTORIJA FILOZOFIJE IIIa (nemačka filozofija XVIII i XIX veka – I deo)

Cilj kursa:
Upoznavanje studenata sa najvažnijim idejama trojice nemačkih filozofa XVIII i XIX veka – Imanuela Kanta, Artura Šopenhauera i Vilhelma Diltaja.

Sadržaj kursa:
Kurs započinje analizom Kantove filozofije iz kritičkog razdoblja – njegovom epistemologijom, ontologijom, praktičnom filozofijom i kritikom metafizike. Posle toga, kurs se usmerava na misao Artura Šopenhauera i redom obrađuje njegovu kritiku Kantove filozofije, učenje o načelu razloga i epistemologiju, te njegovu metafiziku, etiku i estetiku. Najzad, kurs se bavi idejama koje je Vilhelm Diltaj izneo o svetu života i o duhovnim naukama.

Način ocenjivanja:
Završna ocena (od 0 do 100 poena) se dobija sabiranjem tri ocene – izlaganja na vežbama u toku semestra (do 20 poena), seminarskog rada (do 30 poena) i usmenog ispita (50 poena). Izlaganja treba da traju od 15 do 20 minuta, dok seminarski rad treba da sadrži 2000 reči. Pored poznavanja materije, pri ocenjivanju će se pozitivno vrednovati jasnoća, razgovetnost i preciznost izlaganja, sposobnost problemskog mišljenja, istraživačka samostalnost i originalnost, govorničke i spisateljske veštine.

Preduslovi: poželjno je poznavanje nemačkog ili engleskog jezika.

Kontakt: Ovaj sadržaj je dostupan samo registrovanim korisnicima.

Silabus ИСТ.ФИЛ. 3а 2011

Beleške:

Kritika čistog uma:

Kritika moći suđenja

Kantova etika

Ostalo

  1. Kant Vecni mir
  2. Odgovor na pitanja sta je prosvecenost

Šopenhauer

istorija filozofije 3a – ispit (Zorana Živanović)