Tag kjerkjegor

Filozofija – Četvrta godina – Istorija filozofije IVb

Sadržaj kursa: Pored opšteg pregleda, posebno će se obrađivati fenomenologija i egzistencijalizam kao najznačajniji pravci savremene kontinentalne filozofije. Razmatraće se filozofeme Huserla, Kjerkegora, Hajdegera i Sartra.
Cilj izučavanja kursa: Upoznavanje sa nekim od najznačajnijih pravaca u savremenoj kontinentalnoj filozofiji.
Preduslovi za polaganje: Bez posebnih uslova.

Read more on Filozofija – Četvrta godina – Istorija filozofije IVb…

© 2024 MOM filozofija — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑