Tag organska hrana

Prirodno/neprirodno – organska hrana

Prirodno – neprirodno

Atribut „prirodno“ često se  stavlja isključivo u pozitivan kontekst – pa se izjednačava sa  dobro i poželjno. Sa druge strane atribut „veštačko“ stavlja se u izrazito negativan kontekst – to je nešto što po svaku cenu želite da izbegnete.

Read more on Prirodno/neprirodno – organska hrana…

© 2024 MOM filozofija — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑