Tag subjektivizam

Šta biste vi uradili?

Ljudi se svakog trenutka susreću sa teškim pitanjima ispravnog postupanja, poput onih šta možemo, šta ne smemo ili šta treba da uradimo. Etičari, na njihovu nesreću, sledeći svoj životni poziv, iznova i iznova postavljaju nove moralne dileme. Ovog puta, tražili su od nas da odgovorimo na sledeće pitanje.

Read more on Šta biste vi uradili?…

© 2024 MOM filozofija — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑