Author Jelena Katana

Jelena Katana

Greške argumentacije – šesti deo – Da li vratiti pušku ludaku (greške akcidencije)

Statistička generalizacija je obično, ali ne i uvek tačna. Ukoliko je statistička generalizacija tretirana kao da je uvek tačna, dolazi do greške. 

 

 Ispravno je vratiti stvari koje si pozajmio.
Stoga je potrebno da vratiš automatsku pušku ludaku od koga si je pozajmio.

Greška akcidencije nastaje kada se primenjuje opšte pravilo iako okolnosti ukazuju da bi se trebao primeniti izuzetak od pravila.

Read more on Greške argumentacije – šesti deo – Da li vratiti pušku ludaku (greške akcidencije)…

Moral kroz plač i patetični govor

Na trgu se skupilo dosta sveta, i svi su pokušavali da saznaju šta je bilo sa Sokratom. Mislili su da će, kad dođu na trg, čuti već jedni od drugih šta se desilo. Međutim, niko nije imao informaciju, ni pouzdanu ni nepouzdanu. Na kraju su odlučili da odu u atinski sud.

Read more on Moral kroz plač i patetični govor…

Šta biste vi uradili?

Ljudi se svakog trenutka susreću sa teškim pitanjima ispravnog postupanja, poput onih šta možemo, šta ne smemo ili šta treba da uradimo. Etičari, na njihovu nesreću, sledeći svoj životni poziv, iznova i iznova postavljaju nove moralne dileme. Ovog puta, tražili su od nas da odgovorimo na sledeće pitanje.

Read more on Šta biste vi uradili?…

© 2024 MOM filozofija — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑