Statistička generalizacija je obično, ali ne i uvek tačna. Ukoliko je statistička generalizacija tretirana kao da je uvek tačna, dolazi do greške. 

 

 Ispravno je vratiti stvari koje si pozajmio.
Stoga je potrebno da vratiš automatsku pušku ludaku od koga si je pozajmio.

Greška akcidencije nastaje kada se primenjuje opšte pravilo iako okolnosti ukazuju da bi se trebao primeniti izuzetak od pravila.

Ova greška se javlja i među društvenim teoretičarima kada pokušavaju da odgovore na specifična pitanja ili situacije pronađu u opštem pravilu, bilo da je ono pravno, moralno ili neko drugo društveno pravilo.

Na primer, uzajamno poverenje koje je važno za međuljudske odnose osuđuje laganje.  Ali, da li to znači da ne treba da lažemo ako bismo tako spasli ljudski život?

suit-673697_1920

Greška obrnute akcidencije nastaje kada se izuzetak primenjuje u slučajevima kada bi trebalo da se primenjuje generalizacija, odnosno opšte pravilo.

Na primer, ako pokušavate da pokažete da je pogrešan stav da većina ljudi nisu lopovi tako što ćete izdvojiti jednog koji je upravo uhvaćen u krađi.

korišćena literatura:

http://onegoodmove.org/fallacy/stat.htm
nezvanične beleške sa predavanja dr Ljiljana Radenović, uvod u filozofiju i kritičko mišljenje