Tag elitizam

Da li ste elitista?

Koliko je naše mišljenje podložno uticaju sa strane?

Nije tajna da ambalaža prodaje proizvod, ali do koje mere je to slučaj? Istraživanja pokazuju da je ljudski mozak drugačije reagovao na isto vino u zavisnosti od toga kako mu je prezentovano.

Read more on Da li ste elitista?…

Prirodno/neprirodno – organska hrana

Prirodno – neprirodno

Atribut „prirodno“ često se  stavlja isključivo u pozitivan kontekst – pa se izjednačava sa  dobro i poželjno. Sa druge strane atribut „veštačko“ stavlja se u izrazito negativan kontekst – to je nešto što po svaku cenu želite da izbegnete.

Read more on Prirodno/neprirodno – organska hrana…

© 2024 MOM filozofija — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑