Koliko je naše mišljenje podložno uticaju sa strane?

Nije tajna da ambalaža prodaje proizvod, ali do koje mere je to slučaj? Istraživanja pokazuju da je ljudski mozak drugačije reagovao na isto vino u zavisnosti od toga kako mu je prezentovano.

Slična situacija je viđena na  testu ukusa organske hrane.. kao i sa flaširanom vodom.

Foto: Daily Mail