Tag lu xinjian

Poziv na predavanje: Od slika ka modernom pismu

Kinesko pismo je neprekidno u upotrebi više od četiri hiljade godina, a slike kojima su se prvobitno zapisivali pojmovi su prerasle u ideograme koji se danas koriste. Ako se dublje istražuje, kinesko pismo (sa svojim mnogobrojnim elementima) nam daje različita saznanja, npr. kako su ljudi u dalekoistočnog podneblja u prastara vremena doživljavali i zapisivali pojmove, filozofiju života, razvoj društva i kulture, kao i još mnogo toga, ne zanemarujući tehniku i umetnost samog pisanja.

 

Read more on Poziv na predavanje: Od slika ka modernom pismu…

© 2024 MOM filozofija — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑