Kinesko pismo je neprekidno u upotrebi više od četiri hiljade godina, a slike kojima su se prvobitno zapisivali pojmovi su prerasle u ideograme koji se danas koriste. Ako se dublje istražuje, kinesko pismo (sa svojim mnogobrojnim elementima) nam daje različita saznanja, npr. kako su ljudi u dalekoistočnog podneblja u prastara vremena doživljavali i zapisivali pojmove, filozofiju života, razvoj društva i kulture, kao i još mnogo toga, ne zanemarujući tehniku i umetnost samog pisanja.

 

Drugi deo predavanja se odnosi na stvaralastvo kineskog slikara Lu Xinjiana. Lu Xinjian u svojim serijiama slika pod nazivom City DNA slika dušu grada. To čini kroz grafički prikaz gradova posmatranih iz vazduha, urađen po uzoru na snimke iz Google earth-a. On  najvažnije objekte grada  zamenjuje nizom simbola. Na isti način u potonjim serijama slika Invisible poems je preispitao odnos medija u kom se oblikuju različite umetnosti. U ove dve serije slika (jedna iz 2011 druga iz 2012) kroz grafičke simbole i boje pokušao je da dočara pesme. Svaka pesma predstavlja jednu sliku.  U njima dominiraju pesme Li Baija, Du Fua, Šarla Bodlera i Šekspira. Na taj način on kao da stavlja tačku na filozofske rasprave na polju estetike koje je započeo još Platon a koje su kuliminirale u delu Laookon – da li je slikarstvo bolje od pesništva i da li se jedno od drugog razlikuju po tome što pesma stvara priču u vremenu, dok slikarstvo gradi sliku u prostoru.

Lu Xinjian nam prenosi lekciju naučenu kroz svoj maternji jezik-kineski, jezik koji se slika i peva- podsećajući nas da je svaka pesma istovremeno i slika i da svaka slika istovremeno u sebi nosi skrivenu pesmu ili priču. Kada čitamo pesme kineskih pesnika to je prvo što uočimo, njihove pesme su pesme trenutka, pesme slike, kako sadržajno tako i formalno. Pored toga, kada čitamo pesmu na kineskom mi  stvarno značenje i smisao koji pesma nosi uočavamo kroz jedan poseban okvir, kroz metajezik kineskih simbola koji nam priča jednu posebnu priču, priču o svojoj istoriji i kulturi, specifičnom načinu doživljavanja sveta i uvodi nas u novi način mišljenja – mišljenje kroz slike. Tek tu primećujemo koliko način na koji govorimo i pišemo, utičući na način mišljenja, utiče i na naš doživljaj sveta i način na koji reagujemo na njega.

Veče pripremili:
Marina Pop-Cenić
Jelena Dimitrijević

Dom Kulture Studentski grad,
Biblioteka, Čitaonica E,
Petak 11.12 u 19:00,