Istorija filozofije IVa (Savremena analitička filozofija)

Sadržaj kursa: Pregled razvoja i međusobne povezanosti značajnih filozofskih ideja koje su se javljale u periodu od druge polovine devetnaestog veka do poslednjih decenija dvadesetog veka, predstavljenih kroz prikaz filozofskih stanovišta mislilaca (Pers, Džejms, Frege, Huserl, Rasel, rani Vitgenštajn, Karnap, Rajl, kasni Vitgenštajn, Ostin i Kvajn) čija su dela obeležila ovaj period.
Cilj izučavanja kursa: Prateći kontinuirani sled filozofskih ideja i stanovišta student treba da stekne uvid u nastanak i razvoj analitičke filozofije.

Preduslovi za polaganje: Uslov za polaganje ispita: kandidat mora da je položio sve prethodne Istorije filozofije filozofije (od Istorija filozofije 1a do Istorije filozofije 3b)

 

Beleške:

ANALITIČKA FILOZOFIJA

Историја филозофије 4а извучено за испит (1)