U organizaciji Centra za bioetičke studije 2. juna 2016. godine održano je predavanje Zorana Stanojevića: “Korumpiranost plavookih: gde se sukobljavaju bioetika i moral novinara”?

Sa kakvim se izazovima i dilemama suočava (odgovorni) novinar imajući u vidu kakve neželjene posledice može imati njegov rad?

Da li dajete ravnopravan tretman stranama u debati o vakcinaciji?  Kako izneti važne informacije, a pri tome ne napraviti negativan odnos prema vakcinaciji?

 

Šta raditi kada je stručna javnost snažno podeljena – kao u primeru sa genetski modifikovanom hranom?

Da li će emitovanje strogo naučne priče o vezi između fizičkih predispozicija i boje kože voditi širenju rasizma?