Studentska sekcija Društva za neuronauke Srbije
Ima čast da Vas pozove da prisustvujete naučnopopularnoj manifestaciji Nedelja svesti o  mozgu 2016. pod sloganom SEDAM SVETSKIH ČULA 14 – 20. MART Nedelja svesti o mozgu 2016.

brain-744180_1920
PONEDELjAK, 14. MART

Galerija nauke i tehnike SANU
17:00 Motorne i senzorne neuroproteze, prof. dr Dejan Popović

Galerija ARTGET, Kulturni centar Beograda
17:00 Upotreba sinhrotrona u neurobiologiji, mast. Stefan Stamenković
Uvodnu reč predavanju daće prof dr Pavle Anđus
18:00 Alchajmerova bolest – da li sve kreće od mitohondrija?, dr Nina Krako

UTORAK, 15. MART

Galerija nauke i tehnike SANU
16:00 Plodovi mora, neurotoksini i neurološka oboljenja, dr Srđan Lopičić
17:00 Adaptivno učenje kod osoba sa cerebralnom paralizom,
asist. mast. Valentina Paunović

Galerija ARTGET, Kulturni centar Beograda
18:00 U čemu mozak pliva?, asist. dr Irena Dujmović Bašurovski
18: 40  Putovanje kroz krvne sudove mozga, asist. dr  Aleksandra Pavlović
19:20 Geni i neurološke bolesti, dr Milena Janković

SREDA, 16. MART
Biblioteka grada Beograda

12:00 – 14:00 Uvodna reč sesije predavanja u organizaciji Instituta za humanu i
molekularnu genetiku: dr Milena Stevanović, dopisni član SANU

– Mozak u miotoničnim distrofijama, dr Stojan Perić
Uloga astrocita u sinaptičkoj transmisiji, dr Nela Puškaš
– Mozak u adolescenta – šta smo naučili iz strukturnog i funkcionalnog magnetno rezonantnog snimka (MRI), doc dr Marko Daković
– Glioblastom: patologija sive mase, mast. Jelena Marjanović -Vićentić

16:00 Pisma o ribaru Marinu, Mari i anizotropiji – interakcija čula pri opažanju prostora, doc
. dr Oliver Tošković
17:00  Od neurona do neuropedagogije, doc. dr Miloš Bajčetić

Galerija ARTGET, Kulturni centar Beograda
18:00 Šta smo naučili o pamćenju? Pacijent HM – čovek iza mozga,
asist. dr Aleksandar Ristić
18:40 Naši periferni nervi, asist. dr Ana Nikolić
19:20 Psihogeni neurološki poremećaji – Doktore, šta mi je ako mi nije ništa?,
dr Aleksandra Tomić
ČETVRTAK, 17. MART
Galerija nauke i tehnike SANU
17:00  Androidi i Ginoidi, mast. Ljubinko Kevac

Galerija ARTGET, Kulturni
centar Beograda
18:00 Tribina Srpskog saveta za mozak (SSM):Ciljevi i metode u popularizaciji neuronauka

PETAK, 18. MART
Galerija nauke i tehnike SANU
16:00  Kad mozak govori unazad: neobična jezička igra razotkiva saznajne procese i njihove
genetske osnove, prof. dr
Dušica Filipović Đurđević

Galerija ARTGET, Kulturni centar Beograda
18:00 Festival kratkog filma „Sedam svetskih čula“
Dermografija Dragana Vilotić
Im-perfekat Milica Stojšić
Kako se osećam Jelena Janev
Ovo je Bojana Mia Nikolić
Refresh Marija Labudović
Hodnik, Dimitrije Dinić
Navike, Marija Prica
Težina tišine Miroslav Živanov

Galerija nauke i tehnike SANU
Naučno – umetnička postavka 14 – 20. mart,
pon- pet 10 – 20h, sub 10 -15h

– izložba postera
– izložba mikroskopskih preparata
– demonstracije eksperimenata
– društvene igre
– svakodnevni program za decu
– dečiji dan: subota 15. mart 10 – 15h

https://youtu.be/Z9GqG8htbrM