Neuroteologija je nastala kao pokušaj da se, posredstvom egzaktnih istraživanja cerebralne osnove i savremenih metoda funkcionalne neurovizuelizacije (MRI, PET, SPECT), prodre u mentalizaciju religioznih iskustava.

Protagonisti neuroteologije smatraju da mistična i religiozna stanja mogu biti voljno ili nevoljno izazvana manipulacijama na strukturama limbičkog sistema, uključujući tu hipokampus, hipotalamus, amigdala, kao i desni frontalni i temporalni režanj. Hronična stimulacija ovih struktura, može dovesti do toga da određene osobe budu “hiperreligiozne”, odnosno, da vizuelizuju i doživljavaju prisustvo duhova, demona, anđela. Rezultati mnogih studija pokazuju da ljudi sa spiritualnom praksom bilo koje vrste imaju znatno više suptilnih znakova temporalne lobus epilepsije (TLE) . Njihove ličnosti takodje pokazuju mnoge znake ličnosti sa TLE.

Neuroteološka istraživanjea deluju kao važna karika u odredjivanju spiritualne pozicije čoveka. Ona nas iniciraju da intenzivno razmišljamo o kompleksnosti odnosa religije i mozga. Ispitivanje spiritualnih iskustava iz prošlosti u svetlosti moderne neuronauke kao i preduzimanje kontrolisanih eksperimenata u okvirima neuroteologije danas sve više obogaćuje hermeneutiku religioznih i spiritualnih iskustva.

Predavanje “Neuroteologija – most između nauke i religije“, će održati saradnik Centra za bioetičke studije prof. dr Aleksandar Damjanović. Predavanje organizuje CBS u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka.

Vreme: Četvrtak, 14.07.2016. u 12:00
Mesto: Velika sala Instituta društvenih nauka, I sprat, Kraljice Natalije 45