Kako razlikujemo nauku od onoga što nauka nije?

Kvadro detektor (Quadro Tracker) je plastična kutija sa antenom koja se pojavila u prodaji. Navodno može da detektuje bilo šta: drogu, oružje, golf loptice. Pojedine državne agencije su potrošile 8000 dolara za kupovinu ovog uređaja.

Delovanje uređaja je opisano (“Frekventni čip oscilira statičnim elektricitetom koji proizvodi telo korisnika prilikom udisanja i izdisanja u i iz pluća..”), a postojala je i lista ljudi koji preporučuju uređaj.

Može li stvarno da nađe marihuanu u studentskim ormarićima?

– Ako otvorite dovoljno njih, da.

Ali u nauci moramo da pratimo i promašaje, a ne samo pogotke.. ovako rade vidovnjaci, astrolozi itd.  U nauci moramo da čuvamo celu bazu podataka, i da vidimo da li se broj pogodaka nekako izdvaja.