Isti podaci mogu podržati više teorija. Kako biramo između teorija?

Evolucijadr Miljana Milojević
Milica Simić
Đorđe Cvetković