Literatura (dostupna samo registrovanim korisnicima)

 

  1. Borisavljevic, Mirjana – Uvod u logiku, I deo
  2. ispitna pitanja – logika
  3. Predikatska logika
  4. Teorijski deo ispita iz logike
  5. Zadaci iz logike sa prethodnih ispita
  6. matematicka logika u racunarstvu
  7. Kosta Osnovi logike – https://www.dropbox.com/s/v5i8lrkk16p3hn2/Osnovna%20logika.pdf