Uvod u filozofiju i kritičko mišljenje

Sadržaj kursa: Osnovni epistemološki i metafizički problemi; odnos izmedju filozofije i nauke; teorija argumentacije; filozofija, logika i prirodni jezik

Cilj izučavanja  Da se studenti prve godine upoznaju sa jednim brojem značajnih filozofskih problema, pravaca i metoda, sa značenjem nekih od osnovnih filozofskih pojmova, kao i sa kriterijumima razlikovanja ispravne i neispravne argumentacije.

Preduslovi: Za ovaj kurs nema posebnih preduslova.

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo registrovanim korisnicima.

provizorni spisak (još uvek nije potvrđen)

 1. protagora
 2. UFKM 6, Hintika Jako, Cogito ergo sum – zakljucak ili performativ
 3. Rene Dekart – Meditacije o prvoj filozofiji
 4. Kant Emanuel, Kritika cistog uma – Uvod
 5. UFKM 4, Sesardic Neven, Fizikalizam, V poglavlje
 6. UFKM 1, Waismann Friedrich, Kako shvatam filosofiju
 7. Popper Karl, Kako gledam na filozofiju
 8. Frank Phillip, Lanac koji povezuje znanost sa filozofijom; Prekidanje lanca
 9. Vilijem H. Njutn-Smit, Racionalna slika
 10. Anet Karmilof-Smit – Zasto bebin mozak nije svajcarski nozic
 11. Lazovic Zivan, Bertrand Rasel – dve prekretnice u empirizmu
 12. B. Rasel, “O denotaciji”
 13. Ryle Gilbert, Filosofski argumenti
 14. UFKM 10, Dijem Pjer, Fizicka teorija i eksperiment
 15. UFKM 10, Lemon Dzon, Reductio ad absurdum (digitalizovan)
 16. UFKM 11, Koen, Moris i Nejgel, Ernest – Logicke greske
 17. UFKM 11, Patrick J. Hurley, Informal Fallacies