Category Filozofija

Filozofija – Druga godina – Teorija saznanja 1

 

TS1 literatura link (vukovi.org)

Ovaj sadržaj je dostupan samo registrovanim korisnicima.

Filozofija – Prva godina – Uvod u filozofiju i kritičko mišljenje

Uvod u filozofiju i kritičko mišljenje

Sadržaj kursa: Osnovni epistemološki i metafizički problemi; odnos izmedju filozofije i nauke; teorija argumentacije; filozofija, logika i prirodni jezik

Cilj izučavanja  Da se studenti prve godine upoznaju sa jednim brojem značajnih filozofskih problema, pravaca i metoda, sa značenjem nekih od osnovnih filozofskih pojmova, kao i sa kriterijumima razlikovanja ispravne i neispravne argumentacije.

Read more on Filozofija – Prva godina – Uvod u filozofiju i kritičko mišljenje…

Filozofija – Prva godina – Logika

 

Literatura (dostupna samo registrovanim korisnicima)

 

 1. Borisavljevic, Mirjana – Uvod u logiku, I deo
 2. ispitna pitanja – logika
 3. Predikatska logika
 4. Teorijski deo ispita iz logike
 5. Zadaci iz logike sa prethodnih ispita

Read more on Filozofija – Prva godina – Logika…

Filozofija – Treća godina – Uvod u filozofiju nauke

Filozofija – Treća godina – Uvod u filozofiju nauke

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo registrovanim korisnicima.

OPŠTA METODOLOGIJA (Mirjana Sokić)

 1. bekon_1
 2. bekon_2
 3. duhem
 4. frank_2_
 5. galilej
 6. frank_presok_aristotel
 7. hempel (1)
 8. Hjum_Istrazivanje_o_Ljudskom_Razumu
 9. kun

Read more on Filozofija – Treća godina – Uvod u filozofiju nauke…

Filozofija – Treća godina – Ranohrišćanska i srednjevekovna filozofija

Ranohrišćanska i srednjevekovna filozofija

Cilj izučavanja kursa: Studenti treba da se upoznaju sa specifičnostina ove epohe filozofije, njenom ulogom u istoriji filozofije, kao i načinima na koje su pojedini filozofi postavljali i rešavali osnovna filozofska pitanja.
Preduslovi za polaganje: Nema posebnih uslova

Read more on Filozofija – Treća godina – Ranohrišćanska i srednjevekovna filozofija…

Filozofija – Treća godina – Etika

Etika

Sadržaj kursa: Kurs se sastoji iz tri osnovne celine koje su funkcionalno povezane:

 1.   elemenata istorije etike (do 30%)
 2.   razmatranja sličnosti i razlika različitih normativno-etičkih teorija (do 40%)
 3.   razmatranja osnovnih pravaca i problema u metaetici (do 30%).

Cilj izučavanja kursa: Cilj kursa je prezentovanje relevantih filozofskih učenja iz istorije etike, prezentacija elemenata glavnih normativno-etičkih teorija i prikaz osnovnih pravaca i problema iz oblasti metaetike.

Read more on Filozofija – Treća godina – Etika…

Filozofija – Treća godina – Istorija filozofije IIIa

ISTORIJA FILOZOFIJE IIIa (nemačka filozofija XVIII i XIX veka – I deo)

Cilj kursa:
Upoznavanje studenata sa najvažnijim idejama trojice nemačkih filozofa XVIII i XIX veka – Imanuela Kanta, Artura Šopenhauera i Vilhelma Diltaja.

Read more on Filozofija – Treća godina – Istorija filozofije IIIa…

Filozofija – Četvrta godina – Metodika nastave filozofije sa osnovama filozofije obrazovanja

Metodika nastave filozofije sa osnovama filozofije obrazovanja I

 

Ciljevi metodike nastave filozofije: da se studenti upoznaju sa ciljevima i metodama podučavanja filozofije. Sam metod podučavanja se ne moze razdvojiti od onoga što smatramo da je glavni cilj podučavanja filozofije.

Read more on Filozofija – Četvrta godina – Metodika nastave filozofije sa osnovama filozofije obrazovanja…

Filozofija – Četvrta godina – Istorija filozofije IVb

Sadržaj kursa: Pored opšteg pregleda, posebno će se obrađivati fenomenologija i egzistencijalizam kao najznačajniji pravci savremene kontinentalne filozofije. Razmatraće se filozofeme Huserla, Kjerkegora, Hajdegera i Sartra.
Cilj izučavanja kursa: Upoznavanje sa nekim od najznačajnijih pravaca u savremenoj kontinentalnoj filozofiji.
Preduslovi za polaganje: Bez posebnih uslova.

Read more on Filozofija – Četvrta godina – Istorija filozofije IVb…

Filozofija – Prva godina – Istorija filozofije Ia

 

Presokratovci

 

Literatura i beleške za ovaj predmet nisu dostupni. Ukoliko želiš da urediš ovu stranicu piši na kontakt@mom.rs

 

Newer posts »

© 2022 MOM filozofija — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑